Política de privacitat

Totes les dades de caràcter personal que es sol·liciten a la página web, són per a la correcta gestió de les activitats de FOUNDAWTION gestió contable, fiscal, administrativa, comercial i enviament de publicitat per mitjans electrònics. En cap cas s’utilitzaràn per a finalitats diferents, i poden cedir-se a tercers relacionats amb l’empresa per complir amb les finalitats anteriors.

FOUNDAWTION està clarament posicionada en contra de l’“spam”, així doncs en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense autorització.

Les dades de carácter personal que sol·licitem als diferents formularis disponibles a la página web, s’incorporen als fitxers de tractament de dades de FOUNDAWTION. Podeu consultar la finalitat de la recullida de les dades, així com el número d’inscripció dels fitxers, a les pàgines en les que figuren els anomenats qüestionaris.

El departamento Comercial i Administratiu és l’órgan responsable del tractament de les dades dins de FOUNDAWTION Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de dicembre, de Protecció de Dades Personals y a la normativa de desenvolupament, s’hauràn d’exercir adreçant un escrit i el vostre DNI al departament Comercial i Administratiu de FOUNDAWTION mitjançant un correu postal indicant “Protecció de Dades” al C/ Llull, 27-39. 1º 7ª. 08005 Barcelona, enviant un correu electrònic a info@foundawtion.org o trucant al telèfon +34 936 696 868.