Avís legal

FOUNDAWTION, té la seu al C/ Llull, 27-39. 1º 7ª. 08005 Barcelona. El correu electrònic és info@foundawtion.org, el telèfon +34 936 696 868 i el CIF- G66633074. 

FOUNDAWTION, podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació que conté el seu lloc web, o en la configuració o presentació.

FOUNDAWTION realitza tots els esforços possibles per que la informació subministrada mitjançant la pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura de tot el possible i, en cas necessari, reparar-los o actualitzar-los. Malgrat això, FOUNDAWTION, no pot garantir la inexistència d’errades ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzada. 

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de FOUNDAWTION i, quan correspongui, de la resta d’entitats anomenades en aquesta pàgina, protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts – excepte en els suposats permesos legalment per a l’ús personal i privat- , constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de FOUNDAWTION o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de FOUNDAWTION. S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts.

de la pàgina web de FOUNDAWTION únicament quan es realitzin per l’ús personal i privat. Les sol·licituds  a aquest efecte podran adreçar-se a info@foundawtion.org. Per exercir el dret de cita, s’haurà d’esmentar a FOUNDAWTION com a titular dels extractes dels continguts o documents al.ludits, així com la página web www.foundawtion.org com a font de la informació quan correspongui. En aquells casos en que els extractes dels continguts o documents inclosos en la página web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se segons aparegui publicat a la página web de FOUNDAWTION. En qualsevol cas, s’haurà d’informar per correu electrònic a l’adreça info@fundawtion.org.

 

FOUNDAWTION no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta página Web, ni de la informació que per mitjà d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta página web tenen carácter merament informatiu, pel que fa a l’ús que pugui fer-ne a l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

 

FOUNDAWTION es reserva del dret d’exercitar les accions llegals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús ilícit per part de tercers dels continguts de la seva página web.

 

Totes les persones que apareixen a les imatges de la web han donat el seu consentiment exprés a FOUNDAWTION.