Millores en el projecte Bajankusoor

Hem decidit millorar el projecte amb l’ànim aconseguir un projecte més adequat a la realitat local i aprofitar per llimar alguns aspectes constructius i simplificar-ne l’execució.
 
Actualment estem replantejant el disseny constructiu i formal. Constructivament, explorant noves tècniques més adequades a la realitat local. En aquest sentit, utilitzarem el tapial, tècnica constructiva híbrida entre la construcció vernacla de la zona i el que coneixem a Europa.
 
La manera de construir amb terra comprimida a mà, es pot servir de tècniques i eines de construcció contemporànies que permetin estandarditzar el procés vernacular. D’aquesta manera aconseguirem formar la gent en noves tècniques més adaptades als temps contemporanis utilitzant recursos i mitjans locals.
 
Formalment, s’ha decidit modificar el projecte a edificis rectangulars. El mobiliari i les màquines s’adapten més bé a aquestes formes; els tallers i les aules guanyen en funcionalitat i aprofiten millor els espais. S’ha buscat un ritme que respongui a l’estructura, l’encofrat i les obertures de ventilació i il·luminació natural. Els edificis es disposen a la parcel·la buscant respectar al màxim els arbres existents i inserint-nos al paisatge.Estem en fase de gestió de llicència i començarem la construcció del primer volum en els propers mesos.
bienal-dakar-sillas-marc-morro-foundawtion

Foundawtion a la Bienal de Dakar

Foundawtion és present a l’off de la Biennal de Dakar, gràcies a aquesta instal·lació del dissenyador industrial Marc Morro. La instal·lació gira entorn de la col·lecció de mobiliari creada en exclusiva per al CEM KAMANAR

entrada_bajankusoor

Centre de Formació Professional Bajankusoor

El projecte amb què volem ajudar a activar l’economia local és el Centre de Formació Professional Bajankusoor. Una escola d’oficis que ajudi les famílies de la zona a implantar nous negocis i ser autosuficients. L’obra ja ha començat a càrrec de l’estudi d’arquitectura dawoffice i el mecenatge de Teknia.

portada namaqua nigeria

Namaqua Kalahari Children’s Home

Volem construir un edifici perquè 50 nens i nenes tinguin una llar on puguin menjar, dormir, jugar i estudiar, lluny dels maltractaments, vexacions i fins i tot violacions a què habitualment es veuen sotmesos.