Sambun

SAMBUN · Festival de Arte de Thionck Essyl

Desde 2015, en Foundawtion desarrollamos proyectos en Casamance (sur de Senegal) que combinan el desarrollo económico con el desarrollo cultural y artístico. Todos nuestros proyectos tienen una dimensión artística porque creemos en el cambio social a través del arte.

Workshops Esports

Workshops Esports

Des de Foundawtion hem construït un camp de futbol i una pista de bàsquet a les instal·lacions del CEM Kamanar. També hi hem transportat i instal·lat les porteries i les cistelles de bàsquet. Ara, el nostre compromís, és activar i fomentar esports com el bàsquet o l’atletisme, que no estan molt consolidats a la zona, però que tenen una gran acceptació. En aquest sentit, és molt important la tasca que estem desenvolupant d’incloure i fomentar la presència de la dona en aquest àmbit, així com en la resta d’activitats que generem.