Centre de Formació Professional

Bajankusoor

Introducció

Durant el transcurs de la construcció de l’obra del CEM Kamanar, ens vam adonar que hi havia un cert grau de desconeixement dels oficis primaris relacionats amb les principals activitats econòmiques de l’entorn de la regió de Casamance. No existia una transmissió de coneixement cap als nous aprenents: els joves. Això provoca una manca d’oportunitats i encoratja l’emigració a grans ciutats o fins i tot a Europa, estancant les economies de proximitat. L’objectiu principal és generar economies locals, a poder ser circulars, per mitjà de la implantació de nous projectes que siguin innovadors a la zona i que activin negocis familiars generant petits negocis que estimulin l’economia de la zona.

El projecte amb què solucionarem aquesta problemàtica social és desenvolupat per l’estudi d’arquitectura dawoffice i es planteja amb la mateixa estructura de gestió del CEM Kamanar.

Bajankusoor és el nom que rep tradicionalment el lloc on els savis locals d’aquestes àrees del sud del Senegal es reuneixen a pensar, discutir i prendre decisions que vertebren el curs de la societat. És el Fòrum del poble.

Contexte

Actualment Thionk Essyl és una regió que viu fonamentalment de l’agricultura. Els cultius principals són l’arròs, el blat de moro i les fruites tropicals com el mango. Tradicionalment l’economia ha funcionat de manera autàrquica, basada en el cultiu de l’arròs i complementada amb la recol·lecció de fruits i la pesca. Gran part del treball recau sobre les dones, que s’encarreguen de transportar l’aigua, l’arròs o la llenya de la manera tradicional. Aquest funcionament tan autàrquic i basat fins i tot en intercanvis i pagaments en espècies fa que hi hagi una manca de comerços i d’artesans, amb la qual cosa hi ha una gran part de la població desocupada, especialment homes.

El nostre primer projecte a Thionk Essyl, el CEM Kamanar, va ser una escola de secundària que va néixer com a resposta a la sobreocupació dels centres escolars que existien a la ciutat. Des dels seus inicis la fundació ha estat implicada a fer partícep dels nostres projectes a la població local, sent les mateixes persones de la ciutat qui treballen com a paletes, fusters, lampistes, electricistes, jardiners i altres perfils requerits per a la construcció de l’escola .

Aquesta filosofia ens va descobrir una problemàtica; la senzillíssima economia de Thionk Essyl no propiciava l’aprenentatge d’oficis per part de la població. És per això que iniciem el projecte “FemEscola”, que significa que el mateix procés de construcció del CEM sigui una escola d’oficis per als que hi treballin.

La construcció del CEM va formar moltes persones en oficis què posteriorment es van dedicar professionalment, és per això, sumat a l’auge de l’eco-construcció a la regió ia l’augment de la població, que considerem que un Centre de Formació Professional a Thionk Essyl tindrà un gran impacte positiu en el desenvolupament de la regió.

Descripció del projecte

De la mateixa manera que va passar amb el CEM, la pròpia construcció del centre serà un procés de formació i de generació d’ocupació per a locals que participin a la construcció. Les mateixes raons que ens porten a utilitzar l’argila al CEM ens fan seguir utilitzant aquest material a Bajankusoor, encara que no el farem servir de la mateixa manera. Aquesta vegada s’opta per cúpules semiesfèriques, una geometria que evoca l’arquitectura vernacla de la regió i que a més no necessita cap estructura auxiliar durant la seva construcció, cosa que sí que era necessària al CEM, amb la qual cosa es minimitza la despesa de fusta durant l’obra.

L’escola donarà formació a diferents àrees, des de la fusteria fins a l’electromecànica. Més enllà dels diferents oficis que s’ensenyen, hi ha una idea transversal a tot el projecte que és ensenyar a construir i treballar d’una manera respectuosa amb el medi ambient (bioclimàtica) traient partit d’allò local. Aquest tipus de formació té un enorme potencial de desenvolupament econòmic i és tendència al món sencer.

A més de donar ensenyament tècnic s’impartiran classes en àmbits transversals que afavoreixin directament la integració dels estudiants al mercat laboral; com per exemple emprenedoria, comptabilitat, gestió de PIMES, ús professional de la llengua francesa, entre d’altres.

Cadascuna d’aquestes línies de formació tindrà el seu propi taller dins una cúpula. Algunes d’aquestes cúpules s’interseccionaran entre si per crear diferents tipus d’espais segons les necessitats. Una gran plataforma amb el mínim contacte amb el terreny agruparà tots els volums entre si alhora que la seva forma permet respectar els arbres existents al solar.

Al voltant de l’Àgora es desenvolupen els diferents tallers, cadascun equipat amb el material necessari per al desenvolupament educacional propi, i amb necessitats espacials adequades a les activitats:

• Terra

• Fusta

• Metall

• Elèctrica-mecànica

• Tèxtil

• Alimentació

Per acabar, s’ha projectat un bloc comú que complementa el funcionament adequat del centre de formació i que compta amb aules teòriques, sala d’informàtica, àrea administrativa i docent, espai d’instal·lacions i lavabos.

Des de la fundació es duu a terme l’estudi de necessitats per al desenvolupament i la construcció del projecte. Des de gestió de fons, empleats i voluntaris fins a contactes i convenis amb altres entitats.

El treball conjunt amb persones locals és essencial, per això la fundació utilitza un director d’obra i un project manager local perquè supervisin l’execució del projecte, que serà realitzada per un altre actor com explicarem més endavant.

El mecenatge de Teknia

La fundació compta amb el suport de Teknia tant econòmicament com operativament.

Teknia és una multinacional espanyola dedicada a la fabricació de components d’automoció. La companyia fabrica components metàl·lics i de plàstic a través d’una varietat de tecnologies a 21 fàbriques i amb presència a 12 països.

És una empresa compromesa amb el suport als entorns on opera, així com en zones del món d’especial vulnerabilitat, amb el focus posat en la millora de l’educació.

Amb aquest motiu col·labora amb Foundawtion en els seus projectes al Senegal, fent una gran aportació financera anual i implicant-se activament en els projectes, anant més enllà del pur mecenatge, de manera que els resultats de la col·laboració entre Foundawtion i Teknia, sumats a l’esforç de treballadors i col·laboradors senegalesos, són enormement fructífers.

Una de les aportacions clau del personal de Teknia al projecte de Bajankusoor és que oferirà els seus coneixements com a grup industrial a la formació impartida al centre. A més, oferirà als alumnes del centre la possibilitat de fer pràctiques en alguna de les seves unitats de producció repartides pel món.

El paper de la constructora

Foundawtion es recolzarà en una constructora local que durà a terme l’execució de l’obra sota la supervisió de l’equip de project management i direcció d’obra de foundawtion.

La constructora, en ser una empresa local, podrà obrar en plena activitat fiscal i laboral en el camp de la seva activitat de construcció. És per això  la figura que permetrà fer contractes laborals nous directament per a l’obra.

Amb aquesta empresa i amb el seguiment de Foundawtion, podem assegurar que hi hagi un augment de la qualitat dels contractes de treball del projecte; tant en treballadors que calgui formar i contractar de nou, com en la millora de condicions laborals de llocs de treball preexistents a la constructora. D’altra banda, tota la plantilla contractada a la constructora es formarà en tècniques d’ecoconstrucció; que és cap on s’estan movent les tendències constructives mundials.

La constructora s’encarregarà de l’execució, la contractació de personal i de la possible maquinària necessària, tot complint els requeriments fixats per Foundawtion en contracte.

 

Estat actual de l’obra

Actualment el solar on s’aixecarà el Centre de Formació Professional Bajankusoor ja està gestionat per la fundació. Això és així gràcies a una cessió de l’ajuntament de Thionk Essyl.

S’ha dut a terme un treball d’estudi extens, tant de la població de Thionk Essyl com de l’oferta i el funcionament d’altres centres de formació professional i d’aprenentatge d’oficis. Al llarg d’un treball conjunt amb el Ministeri d’Educació senegalès s’han decidit quines formacions s’impartiran al centre, per a tots els alumnes i de quina durada.

Amb aquestes bases va començar el projecte arquitectònic, que actualment ja està desenvolupat a un nivell executiu.

Durant els mesos de novembre i desembre de 2021 s’han desplaçat a Thionk Essyl les primeres tres voluntàries que estan treballant a la fase inicial del projecte sota les directrius de dawoffice. En aquesta etapa estan sent també peces clau Adama Diatta, membre local de la fundació, i la resta de treballadors locals.

L’objectiu és l’execució del prototip. Aquest prototip no és res més que un dels volums o cúpules que constituiran l’edifici. Serà un dels magatzems i a través de la seva construcció es podran testar les fonamentacions, la composició dels blocs, el tipus d’aparell usat, la forma de les finestres, les interseccions entre cúpules i altres variables.

Shopping Basket