Centre de Formació Professional

Bajankusoor

Durant el transcurs de la construcció de l’obra del CEM KAMANAR, ens vam adonar que existia un cert grau de desconeixement sobre els oficis primaris relacionats amb les principals activitats econòmiques de l’entorn de Casamance. I per tant no existia una transmissió de coneixement cap als nous aprenents: els joves. Això provoca una manca d’oportunitats i encoratja l’emigració a grans ciutats, o fins i tot a Europa, estancant les economies de proximitat. L’objectiu principal és generar economies locals, i si pot ser circulars, per mitjà de la implantació de nous projectes que siguin innovadors a la zona i que activin negocis familiars que generin petites empreses que estimulin l’economia de la zona.

El projecte està sent desenvolupat per l’estudi dawoffice i es planteja amb la mateixa estructura de gestió del CEM KAMANAR. El nom de Bajankusoor per al projecte de l’escola d’oficis, sorgeix del nom que rep tradicionalment el lloc on els savis locals d’aquestes àrees del sud del Senegal s’asseuen a pensar, discutir i prenen decisions que vertebren el curs de la societat. És el Fòrum del poble o conjunt de pobles.

El projecte es basa en un espai central comú anomenat Bajankusoor que articula les pràctiques col·lectives de tots els tallers de formació. De forma radial, aquest espai serveix de ròtula a les diferents àrees de desenvolupament educatiu del centre.

L’Àgora és l’espai de síntesi del projecte on hi conflueixen les línies tècniques i artístiques de treball, i on es comparteix el que s’ha après i el que s’ofereix als altres. S’entén com un espai multidisciplinari on hi convergeixen els coneixements adquirits i les eines disponibles facilitades pels tallers. S’utilitzaria, també, com a espai d’exposicions i difusió del que s’ha generat tant en els tallers, com en la mateixa sala polivalent.

Al voltant de l’Ágora s’hi desenvolupen els diferents tallers: Terra, Fusta, Metall, Electric-mecànic, Tèxtil, i Alimentació. Cada taller equipat amb el material necessari per al desenvolupament de la tasca pedagògica, i amb les necessitats espaials adequades a les activitats a desenvolupar.

Finalment, s’ha projectat un bloc comú que té el següent programa de necessitats i que complementa el funcionament adequat del centre de formació:

1. Aules teòriques. Espais de suport a la formació impartida en el taller. Es dissenyen com a espais independents que tenen la possibilitat de transformar-se en un espai conjunt.

2. Sala d’informàtica. Espai de suport amb ordinadors per als alumnes.

3. Àrea d’administració. Espai que compta amb una zona independent per a la direcció del centre i una zona de treball per al personal administratiu.

4. Instal·lacions. Zona de serveis/instal·lacions col·lectives adequades amb la infraestructura necessària per a la distribució dels subministraments energètics mitjançant sistemes de captació d’energia renovable.

5. Espai Docent. Per al personal docent, es reserva un espai comú pel treball d’organització i preparació de les sessions formatives, les reunions i el descans entre les classes i/o tallers.

6. Serveis. L’espai destinat als lavabos es divideix en femení i masculí, reservant-ne alguns d’ús exclusiu pel professorat.

7. Vestuaris. Els vestuaris són l’espai de transició de l’alumnat entre el poble i el centre. Els alumnes s’hi vesteixen d’acord amb les necessitats de les sessions formatives. Disposen de taquilles per deixar-hi el que considerin oportú.

Shopping Basket