Torre de captació d’aigua

En projecte

L’objectiu del projecte és construir un sistema de captació d’aigua a l’illa d’Urong, una de les illes del riu Casamance on no hi ha aigua corrent, i la que s’hi troba, en moltes ocasions no és apta per al consum humà.

Amb el projecte pretenem, per una banda, evitar que la població de l’illa hagi de recórrer grans distàncies a peu o en embarcacions per poder-se abastir d’aigua, i per l’altra, facilitar una infraestructura que permeti fer arribar l’aigua a la zona i, així, millorar condicions d’higiene, salut i facilitar la pràctica del conreu de l’arròs.

La torre de captació d’aigua atmosfèrica atrapa la humitat relativa de l’ambient, mitjançant una xarxa tèxtil que, per condensació, fa precipitar l’aigua a un recipient de grans dimensions. Gràcies a l’aigua captada al recipient, aquesta es pot subministrar diàriament a la població i fins i tot, se’n pot fer servir el romanent diari per a la pràctica de l’agricultura.

La construcció de la torre de captació d’aigua és un projecte que està en una fase molt inicial, i que es desenvoluparà en un futur pròxim.

Torre agua-Portada
Torre agua-1ª idea
Shopping Basket