Taller de fusteria

Finalitzat

Paral·lelament a la construcció de l’escola (2014-2021), el 2018 es va projectar, finançar i construir un taller de fusteria perquè el fuster encarregat de l’obra, Lamine Sambou, disposés d’una infraestructura des d’on poder exercir la seva tasca de fuster de forma professional i amb els recursos i espai adequats.

Des del taller de fusteria de Lamine Sambou s’han fabricat totes les peces estructurals del CEM Kamanar, així com la producció dels mobles per a l’escola, sota la tutela de Marc Morro, dissenyador del mobiliari.

El projecte “Atelier de Bois”, dissenyat per l’estudi d’arquitectura dawoffice, unifica l’edificació i el límit del solar en un sol element, utilitzant la tanca com a element que embolca l’edifici. Els límits de la façana confinen tant els espais exteriors com interiors, entrellaçant els seus límits, i integren un arbre existent a través de la generació d’un pati de treball.

La major part del material de construcció de l’edifici s’extreu directament del solar on s’ubica, de manera que la pedrera de l’obra, sorgida de l’excavació inicial del terreny on s’emplaça la construcció,  permet reduir el transport de material a mínims i, conseqüentment, també la petjada ecològica associada.

Aquest exercici sorgeix d’una investigació inicial sobre característiques i aspectes de l’entorn local que afectarien directament el projecte: clima, materials i tècniques constructives vernacles, entre d’altres.  

En l’arquitectura vernacla de la zona és habitual, per crear murs de tàpia, utilitzar una tècnica basada en la mescla de terra vermella amb percentatges variables d’argila, algun teixit vegetal com és la palla per estabilitzar-lo, i pedres petites per donar una mica més de resistència. Aquest sistema permet produir maons anomenats BTC (Bloc de Terra Comprimida). Uns maons que es converteixen en el material principal de l’edifici i que es combinen en diferents posicions d’acord amb la morfologia del terreny i necessitats.

La coberta, realitzada amb perfils de fusta vermella de la zona i acabada amb una xapa grecada, no arriba a cobrir la Façana-Tanca de BTC; l’espai que hi confina és una àrea de treball coberta  envoltada per un pati. A la part central del rectangle s’organitzen, sobre una llosa d’argila armada acabada amb material ceràmic esmaltat en blanc i negre, el espais funcionals del programa. Aquest, es concreta en un gran espai per a la màquina regruixadora de fusta, un espai amb taules per a l’acoblament de mobiliari, i una petita oficina separada per una prestatgeria. L’espai que envolta la llosa està acabat amb escorça de palmera autòctona, drenant així les àrees susceptibles de mullar-se durant l’estació de pluges.

El càlcul de l’estructura va ser realitzat per CVC Ingenieros.

Shopping Basket