Mobiliari CEM Kamanar

Finalitzat

Durant la construcció de l’escola CEM Kamanar, l’estudi AOO es va fer càrrec del disseny del mobiliari.

Des de l’inici, la idea va ser desenvolupar una col·lecció de peces que donessin resposta a les diferents necessitats tipològiques de l’escola: des del pupitre i la cadira per als alumnes, passant per les prestatgeries, armaris, tamborets, així com pupitres per a aules especials, bancs o taules, entre d’altres. I sempre treballant a dues escales: per a nens i nenes (alumnes) i adults (professors). Al llarg de més d’un any de viatges entre Barcelona i Thionck Essyl, es va anar dissenyant, provant i fabricant tota la col·lecció.

Com la construcció de l’escola, el mobiliari havia de produir-se de forma local, tant en materials com en mà d’obra. Així que des d’un principi es va pensar en unes peces molt fàcils, tant pel que fa al disseny i materials utilitzats, com per a la seva construcció o reparació. D’aquesta manera tota la col·lecció es resol amb dues seccions de fusta, contraplacat per a les superfícies i caragols com a element d’unió. A tot el mobiliari se li aplica un sistema de tall a 90º i unions vistes, fet que permet una producció molt més eficient i un confort d’ús equilibrat.

Des d’un principi no es va idear una col·lecció rígida, sinó més aviat es van elaborar unes directrius sobre les quals treballar a l’hora de produir alguna de les peces. Paral·lel al disseny i durant la producció, es va anar elaborant un manual que conté tota la informació necessària per a la producció de la col·lecció: planimetries bàsiques, especejaments, col·locació de caragols o instruccions de muntatge pas a pas, perquè d’alguna manera i en qualsevol moment puguin utilitzar-lo per literalment, o no tan literal, dur a terme qualsevol de les peces de forma lliure.

Shopping Basket